جلسه پاسخ به شبهات قرانی--روزهای چهارشنبه ساعت 12-13-مدرس دکتر فرید

برای باز کردن منبع روی http://45.156.186.193/shobha1/ کلیک کنید.