تفسیر نهج البلاغه موضوع امام علی به امام حسن --روزهای یکشنبه -ساعت 12-13-مدرس دکتر فرید

برای باز کردن منبع روی http://45.156.186.193/nahj1/ کلیک کنید.