تفسیر قران سوره مبارکه حشر -روزهای شنبه ساعت 12-13-مدرس دکتر فرید

برای باز کردن منبع روی http://45.156.186.193/hashr1/ کلیک کنید.