اطلاعیه مهم برای دانشجویان

 
1-جهت ورود دانشجویان  به سامانه برای یوزر وپسورد هر دو شماره دانشجویی وارد نمایید
2--قابل توجه دانشجویان محترم برای جلوگیری از به هم ریختن فونت فارسی برای نوشتن حرف (ی) از  shift+xستفاده کنید
3-ایمیل واحد الکترونیکی lms.alborz.pnu.@gmail.com


(هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است)